Bernhard Fröhlich decke

Custom FreeBSD Ports Overlay

Atjaunināts 1 dienu atpakaļ

A small and light tool to help with FreeBSD Ports CI (Continuous Integration)

Atjaunināts 3 nedēļas atpakaļ

www
0 0

Hugo website for www.bluelife.at

Atjaunināts 1 mēnesi atpakaļ

FunkFeuer Node Manager

Atjaunināts 2 mēnešus atpakaļ

A very simple monitoring daemon written in PHP without the bloat

Atjaunināts 2 mēnešus atpakaļ

DRM decrypting tool for Samsung TVs PVR

Atjaunināts 2 mēnešus atpakaļ

Simple Golang SMTP relay/proxy server

go

Atjaunināts 2 mēnešus atpakaļ

A fast, lightweight and simple STOMP compatible messaging server

Atjaunināts 6 mēnešus atpakaļ

ssbt
0 0

simple stupid backup tool

Atjaunināts 7 mēnešus atpakaļ

redports.org IRC Bot for Buildlogs

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

jbot
0 0

Java WebChat Bot

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

jc
0 0

Java Web Chat Server

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

bluething IoT Sensor based on ESP8266

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ