A fast, lightweight and simple STOMP compatible messaging server
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

Makefile 589B

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
 1. #
 2. # Simple libevent based STOMP server
 3. #
 4. LOCALBASE?=/usr/local
 5. # Development flags
 6. .if !defined(NODEBUG)
 7. CFLAGS+=-g -Wall -DDEBUG
 8. .endif
 9. # optional LevelDB support
 10. .if !defined(NOLEVELDB)
 11. CFLAGS+=-DWITH_LEVELDB
 12. LDFLAGS+=-lleveldb
 13. SRC+= leveldb.c
 14. .endif
 15. CFLAGS+=-I${LOCALBASE}/include
 16. LDFLAGS+=-L${LOCALBASE}/lib/event2 -L${LOCALBASE}/lib
 17. SRC+= log.c util.c server.c common.c stomp.c stomputil.c
 18. OBJS= ${SRC:.c=.o}
 19. all: redqd
 20. clean:
 21. @rm -f *.o *.core
 22. redqd: ${OBJS}
 23. $(CC) $(LDFLAGS) -levent ${OBJS} -o redqd
 24. # SUFFIX RULES
 25. .SUFFIXES: .c .o
 26. .c.o:
 27. $(CC) $(CFLAGS) -c ${.IMPSRC}