A very simple monitoring daemon written in PHP without the bloat
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Bernhard Fröhlich eaf6857e69
Remove sonarqube and drone config
před 4 měsíci
lib/PhpMonitor Fix another defect found by sonarqube před 4 měsíci
scripts Declare ticks=1 to make it more reactive for signals před 1 rokem
LICENSE Initial commit před 3 roky
composer.json Update phpmailer dependency to 6.0 před 1 rokem
composer.lock Update composer.lock před 1 rokem