Преглед на файлове

Add travis-ci badge

tags/v1.1
Bernhard Fröhlich преди 1 година
родител
ревизия
58dc31ecb6
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. 2
    0
      README.md

+ 2
- 0
README.md Целия файл

@@ -1,3 +1,5 @@
[![Build Status](https://travis-ci.org/decke/drmdecrypt.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/decke/drmdecrypt)

drmdecrypt
==========


Loading…
Отказ
Запис